Yritysbrändi

Vahva yritysbrändi on yrityksesi tärkein erottautumistekijä

Brändityön
palvelumme

Tutkimukset ja asiakasymmärrys
Brändistrategia
Brändi-identiteetti
Brändi-ilme
Tarina ja sisällöt
Data ja analytiikka
Brandbook ja ohjeistot

Vahva yritysbrändi on yrityksesi tärkein erottautumistekijä ja sen myötä kilpailuetu uusasiakashankinnassa sekä olemassa olevien asiakkaiden sitouttamisessa. Haluammekin kannustaa sinua suhtautumaan yritykseesi, tuotteeseesi tai palveluusi niin, että käsissäsi on merkityksellinen brändi, jonka avulla tavoitat ja sitoutat haluamasi kohderyhmät markkinassanne.

Tavoitteena vahva yritysbrändi? Ole rohkeasti yhteydessä ja pyydä tarjous, niin mietitään yhdessä paras kokonaisuus yritysbrändinne kehittämisen tueksi.

Kun omaksut yritysbrändi-ajattelun, omaksut ja opit samalla myös tarvittavat työkalut ja mallit, joiden avulla brändin menestystä rakennetaan. Yritysbrändi-ajattelun avulla meidän on mahdollista yhdessä luoda sinunkin toiminnastasi tunnistettava ja haluttu brändi omassa kilpailukentässään.

Tutustu brändityön toimenpiteisiin alta, tai siirry suoraan sinua kiinnostavaan palveluosioon:

Mitä brändäys on?

Brändi-workshop

Brändistrategia

Tutkimukset ja asiakasymmärrys

Brändi-identiteetti

Brändi-ilme

Tarina ja sisällöt

Brandbook ja ohjeistot

Tavoitteena vahva yritysbrändi?

Tai haluatko jatkaa keskusteluja lounaan tai Teamsin merkeissä? Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin mietitään miten voisimme kehittää teidänkin yritysbrändiänne.

Mikko Rauhamäki

mikko(a)creativeday.fi
+358 40 557 4961

Jätä yhteydenottopyyntö.

  Brändäys alkaa ymmärryksen lisäämisellä

  Mitä brändäys on?

  Tiivistetysti brändäys on mielikuvien luomista. Kaiken keskiössä on siis se, millaisena kohderyhmäsi tuotteesi tai palvelusi kokee, on se sitten aito kohtaaminen, kulutuskokemus tai markkinointiviestinnällisen toimenpiteen vastaanottaminen.

  Jotta mielikuvat ja käytäntö kohtaavat, tulee brändäyksen toimenpiteiden olla totuudenmukaisia lupauksia kaikissa kontaktipinnoissa, joissa kohderyhmäsi brändiäsi kuluttaa.

  Unohda elinkaariajattelu (koska huipun jälkeen kaari lähtee laskuun), tuo tilalle kevyesti koilliseen jatkuvasti kehittyvä aikajana. Ole aito, johdonmukainen ja kärsivällinen. Aitous rakentaa luottamusta yritysbrändisi ja kohderyhmäsi välillä, johdonmukaisuus antaa brändillesi uskottavuutta ja aika on puolellasi, kun vain jaksat olla kärsivällinen ja määrätietoinen.

  Brändi-workshop – Tieto lisää tuloksia

  Brändi-workshoppien avulla löydämme ja määrittelemme brändin toimintaa ohjaavat tekijät, kuten arvopohjan, merkityksen, mission ja vison. Kun toiminta rakennetaan kestävälle pohjalle ja sitä ohjataan strategisesti, toiminnan ennakointi helpottuu ja sinulle tarjoutuu mahdollisuus tehdä niin pitkän kuin lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia.

  Brändiworkshopit koostuvat räätälöidyistä toiminnallisista ja osallistavista ideointitapaamisista, jotka ovat jatkuvaa vuoropuhelua yritysbrändin nykytilasta ja siitä, millainen muutos mielikuvissa johtaa haluttuihin tuloksiin. Workshop tuottaa meille kattavaa ymmärrystä ja tietoa varsinaisen brändistrategian suunnittelun tueksi.

  Brändistrategia on suunnitelmallisuuden perusta

  Brändistrategia on tiivistetysti toimintasuunnitelma, joka määrittelee sen, millä tavoin yrityksen brändi kommunikoi ja vuorovaikuttaa niin sisäisesti kuin ulkoisesti eri toimijoiden kesken. Määriteltäviä strategisia osa-alueita ovat mm. seuraavat brändiattribuutit:

  • Merkitys
  • Arvot
  • Missio
  • Visio
  • Kiteytys
  • Brändipersoona
  • Ostajapersoona

  Tavoitteenamme on määritellä se, mikä brändin toimintaa ohjaa, ketä brändi puhuttelee ja millä toimenpiteillä. Millaisia mielikuvia haluamme välittää, millä keinoin ja missä ympäristössä. Kun toimintanne on suunnitelmallista ja toimintaa ohjaa arvopohjainen strateginen ja tavoitteellinen ajattelu, tiedätte tulevien toimenpiteidenne olevan perusteltuja ja teidän brändipersoonanne mukaisia. 

  Tutkittu tieto lisää ymmärrystä

  Emme luota vain omaan intuitioon ja fiilikseen kaikessa mitä teemme, koska usein kyseessä on hyvin yksipuoleinen näkemys isosta kuvasta. Kun meillä on tutkittua tietoa ja laaja otanta kohderyhmän käyttäytymisestä ja kulutustottumuksista, toimimme sen pohjalta mitä tiedämme, emme sen miltä meistä tuntuu.

  Brändityön prosessimme sisältävät kattavan tutkimustyön, joka auttaa syventymään asiakkaisiinne ja kohderyhmäänne. Keräämme tietoa markkinatrendeistä, kilpailijoistanne sekä kuluttajien tarpeista. Näin voimme luoda tietoon perustuvan brändistrategian, joka on vahvasti sidoksissa asiakkaidenne tarpeisiin ja odotuksiin.

  Kaikki ihmiset eivät ole kohderyhmääsi, vaikka se ajatuksena ihanalta tuntuukin. Kohderyhmä- ja ostajapersoonamäärittelyn avulla löydämme ydinkohderyhmän brändillesi sekä määrittelemme potentiaalisimmat ostajat tuotteellesi tai palvelullesi. Positioimalla brändisi oikein ja luomalla kilpailijoista poikkeavat erottautumistekijät, mahdollistamme sinulle jalansijan menestymismahdollisuuden kilpaillussakin markkinassa.

  Brändi-identiteetti on yritysbrändin persoona

  Kuten ihmisellä, myös brändillä on persoona. Brändin persoona kommunioi asiakkaidesi kanssa tarinan, äänensävyn ja visuaalisuuden keinoin. Tunnetuimmat brändit ovat onnistuneet rakentamaan niin samaistuttavan ja ymmärrettävän brändi-identiteetin, että ne muuttavat jopa ihmisten käyttäytymismalleja ja -tottumuksia.

  Samaistuttava identiteetti on kaikkien saatavilla. Muista seuraavat seikat brändisi identiteettiä kehittäessä:

  • Persoonallisuus kiinnittää huomion
  • Aitous rakentaa luottamusta.
  • Johdonmukaisuus ja jatkuva läsnäolo sitouttaa
  • Kärsivällisyys palkitaan

  Brändi-ilme on yritysbrändin näkyvin osa

  Brändi-ilme on brändin näkyvin osa ja se onkin brändi-identiteetin esteettinen ilmentymä, jolla on niin emotionaalinen kuin psykologinen vaikutus katsojaansa. Onnistunut brändi-ilme kiteyttää brändin identiteetin tunnistettavaksi ja persoonalliseksi ilmeeksi, joka kestää aikaa, katseita ja kulutusta.

  Brändi-ilme koostuu mm. seuraavista osa-alueista:

  • Liiketunnus (logo)
  • Värimaailma
  • Typografia
  • Graafiset elementit
  • Brändikuvat/kuvitukset

  Brändi-ilmeen käyttö koostetaan graafiseen ohjeistoon, joka toimii ohjenuorana brändille itselleen sekä kaikille sidosryhmille kuinka brändi-ilme jalkautuu käyttöön eri kontaktipinnoissa.

  Tarina ja sisällöt muokkaavat brändimielikuvia

  Rakastamme hyviä tarinoita ja sille on myös fysiologinen selitys. Tarinat ja niiden tuottamat tunnetilat kehittävät elimistössämme oksitosiinia, hormoonia joka aiheuttaa meissä luottamusta, empatiaa ja anteliaisuutta.

  Tarina ja sisällöt ovat brändinne ääni. Jokaisen brändin tarina on ainutlaatuinen ja siksi kiinnostava. Brändin tarina auttaa sitouttamaan kohdeyleisönne ja luomaan syvemmän yhteyden teihin ja toimintaanne.

  Onnistunut bränditarina vastaa kysymyksiin Miksi olette olemassa? ja ”Miksi olette asiakkaillenne tärkeitä?”. Bränditarina kertoo aidon kuvauksen brändinne ainutlaatuisuudesta ja siitä, miten te ratkaisette asiakkaiden ongelmia tai täytätte heidän vaihtelevia tarpeita.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto toimivat yritysbrändin ohjenuorina

  Brandbook ja graafinen ohjeisto ovat keskeisiä työkaluja brändin yhdenmukaisuuden varmistamisessa. Brandbook on dokumentti, joka kokoaa yhteen brändin identiteetin. Graafinen ohjeisto puolestaan ohjeistaa logon käytön, väripaletin, typografian ja visuaalisen tyylin sekä näiden elementtien käytön eri viestintäkanavissa.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto toteutetaan, koska on tärkeä varmistaa, että brändi näyttää ja tuntuu samalta kaikissa kontaktipinnoissa. Yhdenmukainen visuaalinen ilme vahvistaa brändin tunnistettavuutta ja luotettavuutta asiakkaiden ja sidosryhmien mielissä. Se myös helpottaa markkinointiviestintää ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kun kaikki osapuolet tietävät, miten brändielementtejä tulisi käyttää.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto ovat tehokkaita työkaluja brändin hallintaan ja rakentamiseen, varmistaen sen yhtenäisen ilmeen ja vahvan läsnäolon kaikessa brändin ja asiakkaan kontaktipinnoissa.

  Edellä mainittu on tiivistetty kuvaus eri brändityön työvaiheista ja ajattelusta. Mikäli toiminnassanne ei ole vielä otettu käyttöön brändiajattelua, on tänään hyvä päivä aloittaa. Syykin on hyvin yksinkertainen; brändiajattelun avulla kehität toimintaasi tietoisempaan, helpommin ennakoitavaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Tämä näkyy ulospäin entistä ammattitaitoisempana, johdonmukaisempana ja uskottavampana liiketoimintana.

  Lue myös:

  Brändiuudistus

  – Toimiva prosessi, onnistunut lopputulos

  Tutustu brändiuudistuksen työvaiheisiin

  Mietityttääkö yritysbrändinne nykytila?

  Älä epäröi kysyä tarjousta tai jättää yhteydenottipyyntöä. Voit olla myös meihin yhteydessä.

   Työnäytteet

   CaTe Nordic Beauty - Yritysbrändi - Brändi-identiteetti ja visuaalinen ilme

   Cate Nordic Beauty

   Brändi-identiteetti ja visuaalinen ilme

   TUTUSTU TYÖNÄYTTEESEEN

   Muut palvelumme

   Visuaalinen suunnittelu -palvelu

   VISUAALINEN SUUNNITTELU

   Avullamme pidät yrityksesi visuaalisuuden yhtenäisenä ja johdonmukaisena, huolimatta siitä missä mediassa haluat viestisi välittää ja tarinaasi kertoa.
    

   Markkinointiviestintä -palvelu

   MARKKINOINTIVIESTINTÄ

   Markkinointiviestinnän palvelumme ja siihen erikoistuneet ammattilaisemme auttavat yrityksiä valitsemaan tehokkaimmat tavat tavoittaa juuri heidän kohderyhmänsä.