Brändiuudistus – Toimiva prosessi, onnistunut lopputulos

Kuten jo yritysbrändi-osuudessa mainitsimme, haluamme kannustaa sinua suhtautumaan yritykseesi, tuotteeseesi tai palveluusi niin, että käsissäsi on merkityksellinen brändi.

Brändiuudistusta tehtäessä tällainen ajattelu korostuu entisestään, sillä saatat löytää strategiseen kehitystyöhön sellaisia työkaluja, joita et ole ennen käyttänyt ja saavuttaa niiden avulla sellaisia lopputuloksia, jollaisia et ole ennen saavuttanut.

Onko teillä brändiuudistus suunnitteilla tai kaipaako vain brändi-ilme päivitystä? Ehkä jotain siltä väliltä?

Lue alta kymmenen vinkkiä onnistuneeseen uudistukseen.

Uudistukselle voi olla useita syitä, mutta usein se löytyy jostain seuraavista:

 • Toiminnallasi on jo jalansija ja asema markkinassa, mutta koet, että brändiäsi ei ole koskaan rakennettu suunnitelmallisesti, eikä toimintakaan siten ole suunnitelmallista tai tavoitteellista. Toimintasi ei sitouta asiakkaitasi, ydinviestiäsi ei ymmärretä tai se ei ole kiinnostava.
 • Markkinointiviestintäsi ei ole johdonmukaista eikä strategista, vaan sarja yksittäisiä toimenpiteitä, joiden lopputuloksesta toivotaan parasta, mutta käteen jää vain vähän tuloksia.
 • Nykyiset markkinointiviestinnän palvelut eivät ole modernien vaatimusten tasolla. Verkkosivusto, markkinointiaineistot tai brändi-ilme ovat yksinkertaisesti päivityksen tarpeessa. Samalla herää ajatus, tarvitsemmeko päivityksen vain yksittäiseen toimenpiteeseen, vai onko edessä isompi remontti.
 • Strategia on tullut tiensä päähän eikä enää palvele muuttuneessa organisaatiossa, tuoteportfoliossa tai pysy kasvuvauhdin perässä.

Ovatpa tarpeesi isot tai pienet, tänään on hyvä päivä aloittaa uudistus.  

Brändiuudistus ajankohtainen?

Kaipaako brändisi uusia tuulia tai markkinointiviestintäsi rohkeita avauksia? Älä epäröi kysyä tarjousta tai jättää yhteydenottopyyntöä. Voit olla myös meihin yhteydessä.

  Cate Nordic Beauty, Valokuvaaja Marko Rantanen

  Bun2Bun brändi-ilmeen visuaalinen suunnittelu

  10-vinkkiä onnistuneeseen brändiuudistukseen

  Brändiuudistus ei toimenpiteiltään eroa pohjimmiltaan merkittävästi brändityön perusperiaatteista. Yksi merkittävä ero uuden ja olemassa olevan brändin väliltä kuitenkin löytyy; historia.

  Muuan viisas mies on aikanaan sanonut, että hulluuden määritelmä on toistaa samoja asioita ja odottaa eri lopputulosta. Uudistuksessa kyse onkin siitä, että osaamme reflektoida brändin historiaa, erottaa toimivat ja toimimattomat ominaispiirteet, hyödyntää oppimaamme ja maustaa kokonaisuutta uusilla ominaisuuksilla.

  Brändiuudistuksen strategiatyö on mahdollista käynnistää sisäisesti ja usein se onkin uudistusprosessin ensimmäinen vaihe. Sen vuoksi haluamme tarjota kymmenen vinkkiä ajatustyönne tueksi, jotta uudistuksenne sisäinen työ olisi suunnitelmallista ja johtaisi parempiin tuloksiin.

  1. Luo kestävä perusta

  Kun toimintanne on suunnitelmallista ja toimintaa ohjaa arvopohjainen strateginen ja tavoitteellinen ajattelu, tiedätte tulevien toimenpiteidenne olevan perusteltuja ja teidän brändipersoonanne mukaisia. Uudistuksen pohjatyön rakentamiseen käytämme brändityön toimenpiteitä, jotta opimme, ymmärrämme ja voimme tarjota lisäarvoa brändisi toiminnan kehittämiseksi.

  2. Brändiuudistus reflektoi yrityksesi historiaa

  Mitä olette tehneet, mitä siitä opitte ja miten aiotte kehittyä? Oman toiminnan jatkuva tarkastelu analyyttisesti ja kriittisestikin on eteenpäin vievä voima. Kun huomaat, tai joku huomauttaa sinun olevan liian syvällä omassa toiminnassasi, pyydä ulkopuolinen näkemys avuksesi.

  Muista, että reflektointi ei ole vain virheistä oppimista, se on myös onnistumisista oppimista. Jatkuva kriittisyys ei kanna pitkälle, huomaa myös hyvät asiat ja toista niitä.

  3. Ymmärrä asiakaskuntaasi paremmin

  Liian usein brändin toimintaa ohjaa perstuntuma ja se, mitä me haluamme kertoa itsestämme, kun todellisuudessa toimintaa pitäisi ohjata tieto siitä, mitä asiakkaamme haluavat meistä tietää.

  Tiedätkö jo, millaisia ovat asiakkaasi kulutustottumukset, mistä he etsivät tietonsa, miten he käyttävät erilaisia mediakanavia ja mitkä motivaattorit ohjaavat heidän ostokäyttäytymistä ja päätöksentekoa? Jos tiedät ja tieto on dataan pohjautuvaa, voit keskittyä muihin uudistuksen osa-alueisiin. Jos et, aloita tästä ennen mitään muuta toimenpidettä.

  4. Käytä dataa päätöksenteon tukena

  Tietoa on saatavilla ja sitä on mahdollista hankkia lisää. Tutkimukset ja analytiikka antavat riittävät lähtökohdat päätöksille, jotka ohjaavat toimintaanne ja joiden takana voittee seistä.

  Meidän toimintamme perusperiaate onkin, että teemme päätöksiä sen pohjalta mitä tiedämme, emme sen miltä meistä tuntuu.

  5. Aseta selkeät tavoitteet

  Selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa analytiikasta ja tutkimusdatasta saataviin tietoihin ja tuloksiin. Kuten mekin, voit käyttää vaikkapa SMART-tekniikkaa, jonka avulla määrittelet tarkat(S), mitattavat(M), saavutettavat(A) merkitykselliset(R) ja aikaan sidoksissa olevat (T) tavoitteet.

  Kun tavoitteet ovat selkeät ja niitä on mahdollista mitata, voidaan arvioida lopputuloksen onnistuneisuutta.

  6. Erottaudu

  Jos edullinen hinta ei ole kilpailuvalttinne, niin miten te erottaudutte kilpailijoistanne? Mitkä piirteet teissä ovat sellaisia, että asiakkaanne valitsee päätöksenteon hetkellä kilpailukentästä juuri teidät?

  Se ei yksin riitä, että tuotteesi tai palvelusi on erilainen tai poikkeuksellinen, sillä se pitäisi pystyä viestimään myös erottuvasti ja huomiota herättäen. Brändiuudistuksen yhteydessä onkin hyvä mahdollisuus miettiä tarkkaan, mikä erottaa teidät muista ja suunnitella toimenpiteet erottautumistekijät huomioiden.

  7. Ole aito ja läsnä

  Olemalla aito, rakennat luottamusta brändinne ja kohderyhmänne välille. Johdonmukainen läsnäolo antaa brändillenne uskottavuutta ja luo sidettä teidän ja asiakaskuntanne välille. Olemalla jatkuvasti läsnä, olet myös asiakkaasi mielessä, eli Top of mindissa ostohetkellä.

  Aitous kumpuaa brändin kestävästä perustasta. Kun tiedät miten tuot itseäsi esiin, missä sen teet ja kenelle viestisi kohdennat, tavoitat brändisi ostovoimaisimmat ja sitoutuneimmat asiakkaat.

  8. Osallista ja pyydä palautetta

  Osallistaminen on niin omien työntekijöiden ja sidosryhmien kuin asiakkaiden aktivoimista. Sana yhteiskehittäminen kuvastaa tätä prosessin vaihetta upeasti, sillä arvostetut brändit eivät rakenna itseään yksin, koska eivät myöskään brändiään yksin kuluta.

  Tavoittele aitoa kokemusta ja tunnereaktiota, jossa osallistettava kokee vaikuttavansa brändin tarinaan. Näin tarjoat mahdollisuuden vaikuttaa ja siten myös sitoutat.

  9. Älä ole ikinä valmis

  Vaikka brändiuudistus-projekti alkaa ja loppuu, ei se ole ikinä valmis. Todellisuudessa työ alkaa vasta, kun projektin aikana määritellyt asiat näkevät päivänvalon työntekijöiden, sidosryhmien ja asiakkaiden keskuudessa.

  Brändäys on jatkuvaa mielikuvien hallintaa ja sen vuoksi suunnitelmallisuus ja jatkumo sen toteuttamiselle on välttämätöntä. Osa tuloksista on välittömiä, mutta ole myös kärsivällinen, sillä tulokset ovat nähtävissä usein vasta pitkällä aikavälillä.

  10. Valitse oikea kumppani

  Paljon voi tehdä itse, mutta kannattaa hyödyntää myös asiantuntijoiden kokemus sekä näkemys brändin tilasta ja uudistuksen tarpeesta. Kun päätös kumppanivalinnasta on käsillä, kiinnitä heti ensi yhteydenotoista ja tapaamisista alkaen huomiota potentiaalisen kumppanin toimintakulttuuriin, henkiköstön palvelualttiuteen ja sitoutuneisuuteen sekä tietysti ammattitaitoon ja näkemykseen.

  Oikein valittu yhteistyökumppani oppii nopeasti ymmärtämään brändiäsi ja liiketoimintaasi. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää miten me voisimme tarjota lisäarvoa brändiuudistuksen investoinnillenne, niin ethän epäröi olla yhteydessä.

  Brändiuudistus suunnitteilla?

  Tai tarvitsetko toteuttajan yksittäiselle ratkaisulle? Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin mietitään yhdessä miten voisimme tarjota lisäarvoa investoinnillenne.

  Mikko Rauhamäki

  mikko(a)creativeday.fi
  +358 40 557 4961

  Jätä yhteydenottopyyntö.

   Toteuttamiamme brändiuudistuksia