Ota brändäys avuksesi yritystoiminnan kehittämisessä

Haluamme kannustaa sinua suhtautumaan yritykseesi, tuotteeseesi tai palveluusi niin, että käsissäsi on merkityksellinen brändi, jolla on oma paikkansa ja kohderyhmänsä markkinassa. Kun omaksut brändi-ajattelun, omaksut ja opit samalla myös tarvittavat työkalut ja mallit, joiden avulla brändin menestystä rakennetaan.

Brändäyksen avulla meidän on mahdollista yhdessä luoda sinunkin toiminnastasi tunnistettava ja haluttu brändi omassa kilpailukentässään. Tutustu brändityön toimenpiteisiin alta, tai siirry suoraan sinua kiinnostavaan palveluosioon:

Mitä brändäys on?

Brändi-workshop

Brändistrategia

Tutkimukset ja asiakasymmärrys

Brändi-identiteetti

Brändi-ilme

Tarina ja sisällöt

Brandbook ja ohjeistot

Mikäli brändiuudistus on jo ajankohtainen, löytyy apu siihenkin läheltä.

Lue lisää brändiuudistuksen toimenpiteistä

Mitä brändäys on?

Tiivistetysti brändäys on mielikuvien luomista. Kaiken keskiössä on siis se, millaisena kohderyhmäsi tuotteesi tai palvelusi kokee, on se sitten aito kohtaaminen, kulutuskokemus tai markkinointiviestinnällisen toimenpiteen vastaanottaminen.

Jotta mielikuvat ja käytäntö kohtaavat, tulee brändäyksen toimenpiteiden olla totuudenmukaisia lupauksia kaikissa kontaktipinnoissa, joissa kohderyhmäsi brändiäsi kuluttaa.

Unohda elinkaariajattelu (koska huipun jälkeen kaari lähtee laskuun), tuo tilalle kevyesti koilliseen jatkuvasti kehittyvä aikajana. Ole aito, johdonmukainen ja kärsivällinen. Aitous rakentaa luottamusta brändisi ja kohderyhmäsi välillä, johdonmukaisuus antaa brändillesi uskottavuutta ja aika on puolellasi, kun vain jaksat olla kärsivällinen ja määrätietoinen.

Etsitkö kumppania brändäykseen?

Tai haluatko jatkaa keskusteluja lounaan tai Teamsin merkeissä? Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin mietitään yhdessä miten voisimme tarjota lisäarvoa investoinnillenne.

Mikko Rauhamäki

mikko(a)creativeday.fi
+358 40 557 4961

Jätä yhteydenottopyyntö.

  Brändäys alkaa ymmärryksen lisäämisellä

  Brändi-workshop – Tieto lisää tuloksia

  Brändi-workshoppien avulla löydämme ja määrittelemme brändin toimintaa ohjaavat tekijät, kuten arvopohjan, merkityksen, mission ja vison. Kun toiminta rakennetaan kestävälle pohjalle ja sitä ohjataan strategisesti, toiminnan ennakointi helpottuu ja sinulle tarjoutuu mahdollisuus tehdä niin pitkän kuin lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia.

  Brändiworkshopit koostuvat räätälöidyistä puolen päivän/koko päivän kestävistä toiminnallisista ja osallistavista ideointitapaamisista, jotka ovat jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme brändin nykytilasta ja siitä, millainen muutos mielikuvissa johtaa haluttuihin tuloksiin.

  Brändistrategia on suunnitelmallisuuden perusta

  Brändistrategia on tiivistetysti toimintasuunnitelma, joka määrittyy tällä sivulla käytävien brändityön palveluosioiden tulosten perusteella. Määriteltäviä strategisia osa-alueita ovat mm. seuraavat brändiattribuutit:

  • Merkitys
  • Arvot
  • Missio
  • Visio
  • Kiteytys
  • Brändipersoona
  • Ostajapersoona

  Toimintasuunnitelma määrittelee sen, mikä brändin toimintaa ohjaa, ketä brändi puhuttelee ja millä toimenpiteillä. Kun toimintanne on suunnitelmallista ja toimintaa ohjaa arvopohjainen strateginen ja tavoitteellinen ajattelu, tiedätte tulevien toimenpiteidenne olevan perusteltuja ja teidän brändipersoonanne mukaisia. 

  Käytä tutkittua tietoa brändäyksen perustana

  Emme luota vain omaan intuitioon ja fiilikseen kaikessa mitä teemme, koska usein kyseessä on hyvin yksipuoleinen näkemys isosta kuvasta. Kun meillä on tutkittua tietoa ja laaja otanta kohderyhmän käyttäytymisestä ja kulutustottumuksista, toimimme sen pohjalta mitä tiedämme, emme sen miltä meistä tuntuu.

  Brändityön prosessimme sisältävät kattavan tutkimustyön, joka auttaa syventymään asiakkaisiinne ja kohderyhmäänne. Keräämme tietoa markkinatrendeistä, kilpailijoistanne sekä kuluttajien tarpeista. Näin voimme luoda tietoon perustuvan brändistrategian, joka on vahvasti sidoksissa asiakkaidenne tarpeisiin ja odotuksiin.

  Kaikki ihmiset eivät ole kohderyhmääsi, vaikka se ajatuksena ihanalta tuntuukin. Kohderyhmä- ja ostajapersoonamäärittelyn avulla löydämme ydinkohderyhmän brändillesi sekä määrittelemme potentiaalisimmat ostajat tuotteellesi tai palvelullesi. Positioimalla brändisi oikein ja luomalla kilpailijoista poikkeavat erottautumistekijät, mahdollistamme sinulle jalansijan menestymismahdollisuuden kilpaillussakin markkinassa.

  Brändi-identiteetti on brändin persoona

  Kuten ihmisellä, myös brändillä on persoona. Brändin persoona kommunioi asiakkaidesi kanssa tarinan, äänensävyn ja visuaalisuuden keinoin. Tunnetuimmat brändit ovat onnistuneet rakentamaan niin samaistuttavan ja ymmärrettävän brändi-identiteetin, että ne muuttavat jopa ihmisten käyttäytymismalleja ja -tottumuksia.

  Samaistuttava identiteetti on kaikkien saatavilla. Muista seuraavat seikat brändisi identiteettiä kehittäessä:

  • Persoonallisuus kiinnittää huomion
  • Aitous rakentaa luottamusta.
  • Johdonmukaisuus ja jatkuva läsnäolo sitouttaa
  • Kärsivällisyys palkitaan

  Brändi-ilme on brändäyksen näkyvin osa

  Brändi-ilme on brändin näkyvin osa ja se onkin brändi-identiteetin esteettinen ilmentymä, jolla on niin emotionaalinen kuin psykologinen vaikutus katsojaansa. Onnistunut brändi-ilme kiteyttää brändin identiteetin tunnistettavaksi ja persoonalliseksi ilmeeksi, joka kestää aikaa, katseita ja kulutusta.

  Brändi-ilme koostuu mm. seuraavista osa-alueista:

  • Liiketunnus (logo)
  • Värimaailma
  • Typografia
  • Graafiset elementit
  • Brändikuvat/kuvitukset

  Brändi-ilmeen käyttö koostetaan graafiseen ohjeistoon, joka toimii ohjenuorana brändille itselleen sekä kaikille sidosryhmille kuinka brändi-ilme jalkautuu käyttöön eri kontaktipinnoissa.

  Tarina ja sisällöt muokkaavat brändimielikuvia

  Rakastamme hyviä tarinoita ja sille on myös fysiologinen selitys. Tarinat ja niiden tuottamat tunnetilat kehittävät elimistössämme oksitosiinia, hormoonia joka aiheuttaa meissä luottamusta, empatiaa ja anteliaisuutta.

  Tarina ja sisällöt ovat brändinne ääni. Jokaisen brändin tarina on ainutlaatuinen ja siksi kiinnostava. Brändin tarina auttaa sitouttamaan kohdeyleisönne ja luomaan syvemmän yhteyden teihin ja toimintaanne.

  Onnistunut bränditarina vastaa kysymyksiin Miksi olette olemassa? ja ”Miksi olette asiakkaillenne tärkeitä?”. Bränditarina kertoo aidon kuvauksen brändinne ainutlaatuisuudesta ja siitä, miten te ratkaisette asiakkaiden ongelmia tai täyttää tarpeita.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto toimivat brändäyksen ohjenuorina

  Brandbook ja graafinen ohjeisto ovat keskeisiä työkaluja brändin yhdenmukaisuuden varmistamisessa. Brandbook on dokumentti, joka kokoaa yhteen brändin identiteetin. Graafinen ohjeisto puolestaan ohjeistaa logon käytön, väripaletin, typografian ja visuaalisen tyylin sekä näiden elementtien käytön eri viestintäkanavissa.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto toteutetaan, koska on tärkeä varmistaa, että brändi näyttää ja tuntuu samalta kaikissa kontaktipinnoissa. Yhdenmukainen visuaalinen ilme vahvistaa brändin tunnistettavuutta ja luotettavuutta asiakkaiden ja sidosryhmien mielissä. Se myös helpottaa markkinointiviestintää ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kun kaikki osapuolet tietävät, miten brändielementtejä tulisi käyttää.

  Brandbook ja graafinen ohjeisto ovat tehokkaita työkaluja brändin hallintaan ja rakentamiseen, varmistaen sen yhtenäisen ilmeen ja vahvan läsnäolon kaikessa brändin ja asiakkaan kontaktipinnoissa.

  Edellä mainittu on tiivistetty kuvaus eri brändityön työvaiheista ja ajattelusta. Mikäli toiminnassanne ei ole vielä otettu käyttöön brändiajattelua, on tänään hyvä päivä aloittaa. Syykin on hyvin yksinkertainen; brändiajattelun avulla kehität toimintaasi tietoisempaan, helpommin ennakoitavaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Tämä näkyy ulospäin entistä ammattitaitoisempana, johdonmukaisempana ja uskottavampana liiketoimintana.

  Lue myös:

  Brändiuudistus – Toimiva prosessi, onnistunut lopputulos

  Kiinnostaako brändäys?

  Kaipaako brändisi uusia tuulia tai markkinointiviestintäsi rohkeita avauksia? Älä epäröi kysyä tarjousta tai jättää yhteydenottipyyntöä. Voit olla myös meihin yhteydessä.