Vantaan kaupunki – Yhteinen koulu -hanke

Asiakas

Olemme toteuttaneet Vantaan kaupungille säännöllisesti monipuolisia markkinointiviestinnän aineistoja ja kokonaisuuksia. Pääsimme toteuttamaan Yhteinen koulu -hankkeelle visuaalisen ilmeen painottuen vahvasti kuvituksiin huomioiden Vantaan kaupungin visuaalisen ilmeen.

Yhteinen koulu -hankkeen tavoitteena on vähentää segregaatiota, eli alueellista eriytymistä, Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa kehittämällä yhteistyötä kasvatuksen ja oppimisen, kaupunkiympäristön ja kaupunkikulttuurin toimialojen välillä. Hanke edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja hyvinvointia eri koulujen ja kaupunginosien välillä.

Työn kuvaus

Hankkeen visuaalinen ilme rakentuu kuvituksista, joita käytetään monipuolisesti kaikissa hankkeen materiaaleissa. Keskeisessä roolissa kuvituksissa ovat koulut, koulujen ympärille rakentuva vehreä kaupunkiympäristö sekä ympäristöä elävöittävät lapset ja aikuiset. Lämmin ja hyväntuulinen värimaailma noudattaa Vantaan kaupungin brändivärejä sekä kuvituksen rakeinen tekstuuri tuo elävyyttä ja persoonaa kaupungin graafisiin muotoihin.

Hankeaineistojen monimediatoteutukset

  • Printti
  • Animaatiovideo
  • Verkkojulkaisu
  • Powerpoint -pohjat
  • Kirjepohja

Tutustu sivustoon

Yhteinen koulu -kuvitus

Yhteinen koulu – Visuaalinen ilme

Hankkeen visuaalinen ilme koostuu monikerroksisesta kaupunkikuvituksesta. Monimuotoiset rakennukset ja portaikko mahdollistavat useiden erilaisten kuvituskokonaisuuksien rakentamisen erilaisilla ihmisillä ja luontoelementeillä. Kerroksellinen kuvitus toimii yksinkertaisimmillaan muutamalla rakennuksella tai elementeistä voi rakentaa kokonaisen kaupungin jättäen tilaa myös informaatiolle tyhjille väripinnoille.

Toteutukset

Hankkeen tietoutta jaettiin monikanavaisesti Vantaan kaupungin eri medioissa. Tietoa haluttiin esittää niin tiivistettyinä tietopaketteina, kuin laajoina sisältökokonaisuuksina.

Suunnitelutyö alkoi julisteen suunnitellusta, jossa esitellään tiivistetysti hankkeen pääkohdat. Kuvitusta sovellettiin presentaatiomuotoisesti esitettävään animaatiokokonaisuuteen ja lopulta laajaan verkkopalveluun, jossa on avattu hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisesti.

Tutustu sivustoon

Lisää työnäytteitä

Fressis.fi - Älä ole koekaniini

Fressis.fi
Tekoäly-avusteinen kampanjatoteutus

Kokemustoimintaverkoston brändi-uudistus

Kokemustoimintaverkosto
Brändiuudistus

OP Ylä-Uusimaa
Lanseerauskampanja

CAP-Autokoulu
Brändi-ilmeen uudistus

CaTe Nordic Beauty

Cate Nordic Beauty
Brändi-identiteetti ja visuaalinen ilme

Metsähallitus
Älä narraa -kalastonhoitokampanja

Perfetta

Kotipizzan Perfetta.fi
Ilme- ja sivustouudistus

Syöpäjärjestöt
Visuaalisen viestinnän konsepti

Bun2Bun
Brändi-ilmeen uudistus

Erillisverkot vastuullisuusraportti

Erillisverkot
Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

Kotiasemasi vantaalla valokuvanäyttely

Vantaan kaupunki
Kotiasemasi Vantaalla valokuvanäyttely

Pinni.fi
Sivustouudistus

Chalupa
Brändi-ilmeen uudistus

Suomen osakeliitto

Suomen osakesäästäjät
Brändi-ilmeen uudistus

Allbrands.fi
Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus